داروخانه دکتر امیدوار

خیابان وحدت اسلامی-چهارراه مختاری-جنب شارعی