برچسب: آلت تناسلی

  • چرا آلت تناسلی یک سر قارچی شکل دارد؟

    چرا آلت تناسلی یک سر قارچی شکل دارد؟

    آلت تناسلی مردان در طول سیر تکامل، یک سر قارچی شکل مشخص به خود گرفته است. در این مقاله می‌خواهیم این فرایند و دلیل چنین شکل گیری تدریجی را با هم بررسی کنیم. این ویژگی تشریحی منحصر به فرد، کنجکاوی محققان و عموم مردم را در طول تاریخ برانگیخته و دانشمندان تا حدودی توانسته‌اند به…

منو اصلی x