شهریار سعادتی

مدیر ICT

لوگوی مربعی باران بسپار

شهریار سعادتی

مدیر فنی

تجربه کاری: 7 سال

ایمیل: leonyheart@mail.com

تلفن :+1 234 567 890

فکس : 1 234 567 890

موبایل: 1 234 567 890

توضیحات عمومی

متن

توانایی ها

فعالیت ها

منو اصلی x