برچسب: جنین

  • همه چیز درباره بارداری

    همه چیز درباره بارداری

    بارداری از آن کلمه‌های عجیب و غریب است، چرا عجیب؟ برای این که یکی با شنیدنش به قله خوشحالی و شوق می‌رسد و دیگری ممکن است چنان غرق شگفتی، شوک روحی، غم و استرس شود که توصیفش غیرممکن باشد. در این مقاله فرض را بر شیرینی مفهوم کلمه بارداری می‌گذاریم. از این جهت که خواننده…

منو اصلی x